Een beetje minder, maar wel veel beter

Buitengewone Koeien verbindt een aantal kleinschalige houders van Hollandse runderrassen met elkaar. Ze wisselen kennis uit en bundelen de afzet.

We hebben nu drie locaties met Lakenvelder koeien: Klein-Graffel in Warnsveld, Vlagheide in Eerde en Boterhuispolder in Leiden. Dit oer Hollandse ras staat bekend om een sublieme vleeskwaliteit waarmee de laatste jaren prijs na prijs wordt gewonnen. Lakenvelders zijn niet doorgefokt voor bepaalde doelen zoals een maximale hoeveelheid vlees of melk. Daardoor zijn ze onder andere klein van stuk, kalven ze zeer gemakkelijk zonder enige vorm van menselijk ingrijpen en zijn het super zoogkoeien. Ofwel gewend om hun eigen kalveren groot te brengen, wat vrijwel alle Lakenvelderhouders ook in de praktijk brengen.

De Lakenvelder is verdere een ‘sobere’ koe, wat betekent dat ze gewend is op uitsluitend gras en wat daartussen groeit aan klaver en kruiden te leven. Bijvoeren van maïs of brok is niet nodig, wat de koe ook geschikt maakt voor begrazing van natuurgebieden en de wat ruigere weilanden. Je ziet dat weilanden van Lakenvelderhouders daarom vaak ook prachtig in het landschap liggen, omgeven door bomen, houtwallen of wilgen, iets waar de traditionele melkveehouder minder van houdt.

Naast Lakenvelders houden we ook MRIJ (Maas- Rijn- en IJssel) vee in Warnsveld.

Met Buitengewone Koeien als ‘zusje’ van Buitengewone Varkens kunnen we onze klanten ook rundvlees en gemengde producten aanbieden. Buitengewone Koeien staat open voor de aansluiting van meer rundveehouders bij hun concept, teneinde klanten een continue hoeveelheid en kwaliteit te kunnen bieden en logistieke- en marketingkrachten te bundelen.

De combinatie van voer, ras en leefomgeving zorgt voor een sublieme vleessmaak. Vervoer van de koeien en de logistiek van het vlees doen de aangesloten boeren allemaal zelf.

Op basis van wensen van klanten stellen zorgvuldig uitgekozen ambachtelijke slagers pakketten samen waarin de hele koe wordt gebruikt, maar ook afzonderlijke stukken vlees worden geleverd aan consument en horeca.

Locaties

Omdat we de koeien in familiekuddes willen houden dichtbij de consument, zichtbaar voor iedereen, vonden we locaties waar mensen met hart voor onze bedrijfsprincipes met het vee werken. Je kunt de koeien daar ‘op de bonnefooi’ gaan bekijken, maar om er zeker van te zijn dat je er terecht kunt, neem dan even contact op met de locatie. Bij de meeste boeren zijn ook uitleverpunten van ons vlees.

Vlagheide – Eerde

Aan de Vlagheide in Eerde wordt de afgelopen 10 jaar gewerkt aan de omvorming van een groot gebied richting recreatie en natuur. Partner Buitengewone Varkens houdt al sinds 2014 varkens bij Gerard en Ria Gloudemans en dat gaat goed samen met onze kudde Lakenvelder koeien. Michelle, Morella en Marlouke worden jaarlijks in de nazomer naar de stier gebracht in het Dommeldal van Sint-Oedenrode en krijgen dan in de lente hun kalf op de Vlagheide. Zo hebben we al enkele generaties lopen. De koeien met een onvolledig laken of die de 5 jaar naderen worden dan geselecteerd voor de slacht. Ze hebben dan een prachtige tijd gehad waarbij ze uitsluitend met kruidenrijk gras gevoerd zijn, aangevuld met reststromen van de lokale groenteboer.

Klein Graffel – Warnsveld

René en Ineke Hissink schakelen hun melkveehouderijbedrijf om naar vleesvee. Hun MRIJ vee dat voorheen werd gemolken blijft de grootste groep en samen met Stan Gloudemans wordt er nu ook gewerkt aan de opbouw van een zelfstandige Lakenvelderkudde. Rondom Klein-Graffel zijn prachtige landgoederen aanwezig. De omgeving leent zich geweldig voor wandelen en fietsen. Vrijdag van 16 tot 18 uur en zaterdag van 10 tot 12 uur is de boerderijwinkel geopend voor het beste Hollands runds- en buitenvarkensvlees.

Boterhuispolder – Leiden

Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder is een kleinschalige duurzame fokkerij van oud-Hollandse Lakenvelder runderen. Een deel van het land is weidevogelreservaat en er wordt stevig meegedaan aan agrarisch natuurbeheer. Dat betekent onder meer dat er extensief beweid wordt, met uitgesteld maaien. Delen van de polder mogen vernatten. Met resultaat! Als je gaat kijken in het broedseizoen, dan heb je een grote kans dat je een grutto treft. De koeien staan in de zomer buiten in de wei en in de winter in de stal. We voeren ze in de winter ruwvoer dat we in de zomer van ons eigen land halen. Het vlees wordt verwerkt door een ambachtelijke slager. Op zaterdagmiddag is in de winkel Lakenveldervlees te koop, ook van partner Buitengewone Varkens.

Crowdfarming

Door vooraf vleespakketten te betalen, geef je ons financiële armslag om voer en andere dagelijkse kosten te betalen. Je naam en woonplaats worden – tenzij je geen toestemming geeft – vermeld op onze site. Zo laat je zien dat jij bijdraagt aan een eerlijke veehouderij. Crowdfarmers krijgen het recht om deel te nemen aan referenda over de koers van onze veehouderij. Wij waarderen de wijsheid van de crowd!

Klik hier voor onze top-crowdfarmers